Author: admin

10 gode grunner til støp

10 gode grunner til støp

Det er mange gode grunner til å velge produksjon i støpegods.

Her får du en oversikt over hva vi mener er det beste argumentene. Skulle du ha behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

 1. Kort og kostnadseffektiv vei fra idé til produkt
 2. Gir stor frihet i konstruksjonen/formgivningen, med mange geometriske muligheter
 3. Kan produseres i alt fra et enkeltvis produkt til store serier
 4. Gir vekteffektive løsninger med beste mekaniske egenskaper
 5. Fremstilles av gjenvinnbart skrot, hvilket er miljøvennlig. Støpegods er en viktig del av kretsløpstankegangen.
 6. Unike egenskaper sammenlignet med andre materialer, for eksempel miljøbelastning gjennom muligheter for gjenvinning av materiellet.
 7. Høg presisjon, stabilt toleransenivå og god reperterbarhet.
 8. Lite behov for etterbearbeiding, for eksempel kostbar bearbeiding.
 9. Lav kostnad – bra totaløkonomi, takket være høyt automasjonsnivå.
 10. Store muligheter til å optimalisere en støpt konstruksjon både teknisk og økonomisk.

Bronse – med kobber som hovedbestanddel

Bronse – med kobber som hovedbestanddel

Bronse betegnet opprinnelig en legering av kobber og tinn, men er etter hvert gått over til å bli fellesbetegnelse for en rekke legeringer med kobber som hovedbestanddel.

Aluminiumsbronse er en materialtype innen kobberlegeringer med aluminium som hovedlegeringselement. Materialtypen er kjent for høy fasthet og utmerkede korrosjonsegenskaper.
Strukturen til aluminiumsbronser er kompleks, og er foruten kjemisk sammensetning, avhengig av avkjølingshastighet og varmebehandlilng.

Fastheten er i samme størrelsesorden som alminnelige konstruksjonsstål.

Egenskaper

Nikkelaluminiumsbronse: Egner seg godt til skips- og maskinelementer for høye mekaniske påkjenninger i korrosivt miljø og petrokjemisk anvendelse (pumpehus, ventiler, skipspropeller, tannhjul, høytrykks-damparmaturer, samt andre deler utsatt for stor mekanisk slitasje).

 • Meget korrosjonsbestandig
 • Høy fasthet
 • Seig
 • Hard
 • Slitesterk

Rødgods: Egner seg godt til maskinarmaturer for middels påkjenninger, pumpehus og vann/damparmaturer opp til 225  C i tynnvegget utførelse.

 • Korrosjons-/sjøvannsbestandig
 • Lett støpbar
 • Trykktett
 • Loddbar

Meget gode maskineringsegenskaper

Aluminium – et fantastisk materiale

Aluminium – et fantastisk materiale

Uten aluminium kan vi verken fly, reise med høyhastighetstog, hurtigferjer eller biler med høy yteevne. Uten aluminium får vi heller ikke varme og lys inn i våre hjem og kontorer.

De egenskapene som gjør aluminium til et verdifullt materiale, er hovedsakelig lav vekt, styrke, gjenvinningsgrad, korrosjonsbestandighet, holdbarhet, fleksibilitet, formbarhet og ledningsevne.

Egenskaper

Egenskapene som gjør aluminium og aluminiumlegeringer til det mest økonomiske og attraktive alternativet for mange typer bruk, er særlig:

 • Utseende
 • Lav vekt
 • Korrosjonsbestandighet
 • Fysiske egenskaper
 • Mekaniske egenskaper
 • Formbarhet
 • Gjenvinningsgrad
 • Lav vekt

Disse kvalitetene har blitt enda viktigere de siste årene, ettersom etterspørselen for både offshore og onshore konstruksjoner har økt. I ugjestmilde miljøer offshore er fordelene av lav vekt og reduserte vedlikeholdskostnader blant de viktigste driverne for aluminium.

Aluminiummetallet: Aluminium er i dag det mest brukte metallet etter stål. Årlig produseres det mer aluminium enn alle andre ikke-jernholdige metaller til sammen.

Mekaniske egenskaper: Formbarhet er en av de viktigste egenskapene aluminium og mange av dets legeringer har. Visse aluminiumlegeringer har nesten samme styrkenivå som konstruksjonsstål. De fleste aluminiumlegeringer har ypperlig maskinell bearbeidbarhet.

Aluminiumlegeringer: Fysisk, kjemisk og mekanisk sett er aluminium et metall, slik som stål, messing, kobber, sink, bly og titan. I stor grad kan det smeltes, støpes, formes og bearbeides maskinelt på samme måte som disse metallene. Aluminium i forbindelser med små mengder andre kjemikalier kan i høy grad forbedre noen av grunnstoffets naturlige egenskaper. Aluminium og aluminiumlegeringer har mange egenskaper som gjør dem svært konkurransedyktige på en rekke bruksområder i nesten alle typer industrivirksomhet.

Korrosjonsbestandighet: Aluminium er motstandsdyktig mot den kontinuerlige oksidasjonen som gjør at stål ruster. Den ubeskyttede aluminiumsoverflaten forbinder seg nemlig med oksygen og danner en inert oksidfilm som hemmer videre oksidasjon.

Samarbeid og innovasjon

Samarbeid og innovasjon

Samarbeid og innovasjon er nøkkelen for at Norse Metal skal oppfylle vår visjon om å være blant Nordens ledende metallstøperier. Norse Metal sin største styrke ligger i dyktige og dedikerte medarbeidere med en sunn attitude. Og vår grunnleggende filosofi er gleden av å arbeide sammen med våre kunder, leverandører og partnere. Det gir oss mening og inspirasjon å arbeide mot felles mål om lønnsomhet, vekst og verdiskaping. Samarbeid gjør oss sterkere og bedre, og gjennom Innovasjon kan vi påvirke og forme vår egen fremtid. I en tid da verden er preget av økonomisk og industriell usikkerhet, mener vi at det er viktig å tørre å tenke nytt.
Forsøke å ha et åpent sinn for å finne nye løsninger og en vilje til å omstille seg.

For Norse Metal betyr det å være en innovativ og aktiv partner til deg som kunde, og forhåpentligvis kan vi bidra positivt til din bedrifts utvikling. Gjennom vårt solide nettverk er Norse Metal en totalleverandør av avansert støpegods, og vi er gjerne med i hele prosessen fra design til ferdig produkt. Ved å arbeide i industrielle nettverk blir vi svært konkurransedyktige i forhold til kvalitet, leveringspresisjon, kundeservice, kompetanse og logistikk – og dermed også i pris.

Når det gjelder FoU og innovasjon, er Norse Metal allerede blant de ledende metallstøperiene i Norden. Sammen med sterke forskningsmiljøer, engineering selskaper, produktutviklere og industridesignere, arbeider vi målbevisst for å videreutvikle og gjøre dine produkter enda mer konkurransedyktige. Så for alle oss i Norse Metal er den viktigste oppgaven å gjøre våre kunder enda bedre!

Casting our future

Casting our future

Norse Metal har et høyt fokus på FoU og Innovasjon. Vi arbeider tett sammen med noen av de sterkeste forskningsmiljøene i Europa for å utvikle og forbedre legeringer, støpeteknikker og overflatebehandling. Sammen med ledende engineering-selskaper, produktutviklere
og industridesignere forsøker vi hele tiden å finne bedre og smartere løsninger for våre kunder. I samarbeid med SINTEF og Metallco har Norse Metal utviklet en meget slitesterk og helt unik aluminium-kompositt som åpner for nye og svært interessante bruksområder. Kontakt
oss for mer informasjon.

Norse_Metall-269Innovasjon er mye mer enn produktutvikling. For Norse Metal handler det også om å være innovativ i forhold til hvordan vi
driver vår business. Salg, markedsføring, nettverk, finansiell struktur, organisering, automatisering, effektivisering og
logistikk er viktige punkter i vår innovasjon. Målet er at vår innovasjon skal skape vekst og økt lønnsomhet i hele verdikjeden, slik at vi sammen bedrer vår konkurranseevne i et tøft marked.
PS! Er Miljø og Klima viktige faktorer i markedsføringen av dine
produkter? I så fall har vi en strålende nyhet; svenske
og norske støperier er verdens desidert reneste
– det finnes ingen som er i nærheten av våre lave utslipp!

Din totalleverandør

Din totalleverandør

Gjennom et solid nordisk nettverk er Norse Metal en totalleverandør av avansert støpegods innen zink, aluminium og kobberlegeringer. Sammen med dyktige partnere kan vi tilby hele prosessen i verdikjeden fra design og modelltjenester til støping, sliping, herding, maskinering, montasje, metallimpregnering, lakkering, overflatebehandling, kontroll og forsendelse. Dette gir logistiske, og dermed også økonomiske fordeler for våre kunder.

Metallimpregnering

Metallimpregnering

Metall-impregnering for tetting av mikro-porer er også en prosess som Norse Metal har i eget hus. Med en to-komponents akrylplast gjør vi godset trykktett for luft, vann og olje, og impregnerer alle metaller, jern og stål, samt plast og keramikk.

Sperre Metallstøperi blir Norse Metal

Sperre Metallstøperi blir Norse Metal

Ledelsen i Sperre Metallstøperi AS har, sammen med en gruppe industrielle eiere fra Norge og Sverige, kjøpt selskapet. Nå planlegger de økt satsing, og selskapet har som mål å posisjonere seg som et av de ledende metallstøperiene i Norden.
Nytt navn: Norse Metal
– Selskapet har skiftet navn og vil markedsføres under varemerket Norse Metal, forteller Daglig leder Rune Langerud, som også er initiativtager til satsingen. Gjennom selskapet Norse Industries har han kjøpt Sperre Metallstøperi AS sammen med ledelsen og ulike norske og svenske industrielle aktører.
– Vi er stolte over å ha fått med oss solide og meget dyktige eiere med lang industriell erfaring, sier Langerud. Ny Styreleder er Harald Ulrik Sverdrup fra Hamar, som i tillegg til å være største eier i K.A. Rasmussen AS også er Professor i Chemical Engineering ved universitetet i Lund.
God vekst første halvår
– Vi tør å satse og mener at det skal være fullt mulig å drive lønnsom metallindustri i Skandinavia i fremtiden, sier Rune Langerud, som har vært konstituert daglig leder siden i fjor høst. Selskapet har opplevd en god vekst i omsetning og ordreinngang første halvår 2014. – Dette skyldes i hovedsak at vi har vært mer aktive i forhold til vårt salgs- og markedsarbeid, og at vi arbeider enda tettere med både eksisterende og nye kunder. Sterkt fokus på kvalitet, leveringsdyktighet og service vil fortsatt være blant de viktigste suksessfaktorene, sier Langerud, som har fått meget positive tilbakemeldinger på satsningen fra kunder og marked.
Videre satsning
De nye eierne planlegger økt satsning i årene som kommer, og det kartlegges blant annet investeringer i nye produksjonsmetoder. – Vi skal bli en enda mer komplett og moderne støperipartner, og ser nå på hvilke muligheter som ligger i fremtidens støperiteknologi, sier Rune
Langerud.
– Veksten vil også komme gjennom innovasjon og FoU, blant annet innen nye markedsområder for metallstøp, fortsetter han. Her er selskapet allerede langt fremme på flere områder. I tillegg vil vi fortsette vårt arbeid gjennom spennende nettverk og solide alliansepartnere
i Norden.

(Innholdet i denne artikkelen er identisk med pressemelding utsendt 27. aug 2014)

Nyhet! Først i Norge med impregnering av støpegods!

Nyhet! Først i Norge med impregnering av støpegods!

Sperre Metallstøperi AS er den første aktøren i Norge med egen linje for impregnering og tetting av støpegods. – Vi har store forventninger til dette segmentet, og basert på tilbakemeldinger fra kunder og andre støperier, vet vi at behovet er stort, sier konstituert Daglig leder Rune Langerud. – Og for brukere av støpegods i jern, aluminium, bronse, stål, plast, etc., vil slik impregnering kunne bety store økonomiske gevinster.

Ta kontakt med Sperre Metallstøperi ved Jan Rune Holt for nærmere informasjon: Mobil 472 71 952

PowerPoint Presentation

Kvalifisert i Achilles JQS

Kvalifisert i Achilles JQS

Elverum (juni 13). Vi har gleden av å informere om at Norse Metal AS nå er kvalifisert og registrert i Achilles JQS.

Achilles er en av verdens ledende administratorer av leverandørsystemer og samarbeider med mer enn 790 av verdens største innkjøpsorganisasjoner.