Bronse – med kobber som hovedbestanddel

Bronse betegnet opprinnelig en legering av kobber og tinn, men er etter hvert gått over til å bli fellesbetegnelse for en rekke legeringer med kobber som hovedbestanddel.

Aluminiumsbronse er en materialtype innen kobberlegeringer med aluminium som hovedlegeringselement. Materialtypen er kjent for høy fasthet og utmerkede korrosjonsegenskaper.
Strukturen til aluminiumsbronser er kompleks, og er foruten kjemisk sammensetning, avhengig av avkjølingshastighet og varmebehandlilng.

Fastheten er i samme størrelsesorden som alminnelige konstruksjonsstål.

Egenskaper

Nikkelaluminiumsbronse: Egner seg godt til skips- og maskinelementer for høye mekaniske påkjenninger i korrosivt miljø og petrokjemisk anvendelse (pumpehus, ventiler, skipspropeller, tannhjul, høytrykks-damparmaturer, samt andre deler utsatt for stor mekanisk slitasje).

  • Meget korrosjonsbestandig
  • Høy fasthet
  • Seig
  • Hard
  • Slitesterk

Rødgods: Egner seg godt til maskinarmaturer for middels påkjenninger, pumpehus og vann/damparmaturer opp til 225  C i tynnvegget utførelse.

  • Korrosjons-/sjøvannsbestandig
  • Lett støpbar
  • Trykktett
  • Loddbar

Meget gode maskineringsegenskaper

Bronse – med kobber som hovedbestanddel