Nøkkelpersoner

Rune Langerud

Daglig leder +47 401 02 012 rune.langerud@norsemetal.com      

Susanne Hansson

Produksjonssjef +47 974 36 589 Susanne.Hansson@Norsemetal.com 

Jan Espen Schildmann

CFO +47 976 84 001 Jan.Espen.Schildmann@Norsemetal.com

Gunn Rita B Strømnes

Ordre/Po +47 975 57 268 Gunn.rita.stromnes@Norsemetal.com