Sperre Metallstøperi blir Norse Metal

Ledelsen i Sperre Metallstøperi AS har, sammen med en gruppe industrielle eiere fra Norge og Sverige, kjøpt selskapet. Nå planlegger de økt satsing, og selskapet har som mål å posisjonere seg som et av de ledende metallstøperiene i Norden.
Nytt navn: Norse Metal
– Selskapet har skiftet navn og vil markedsføres under varemerket Norse Metal, forteller Daglig leder Rune Langerud, som også er initiativtager til satsingen. Gjennom selskapet Norse Industries har han kjøpt Sperre Metallstøperi AS sammen med ledelsen og ulike norske og svenske industrielle aktører.
– Vi er stolte over å ha fått med oss solide og meget dyktige eiere med lang industriell erfaring, sier Langerud. Ny Styreleder er Harald Ulrik Sverdrup fra Hamar, som i tillegg til å være største eier i K.A. Rasmussen AS også er Professor i Chemical Engineering ved universitetet i Lund.
God vekst første halvår
– Vi tør å satse og mener at det skal være fullt mulig å drive lønnsom metallindustri i Skandinavia i fremtiden, sier Rune Langerud, som har vært konstituert daglig leder siden i fjor høst. Selskapet har opplevd en god vekst i omsetning og ordreinngang første halvår 2014. – Dette skyldes i hovedsak at vi har vært mer aktive i forhold til vårt salgs- og markedsarbeid, og at vi arbeider enda tettere med både eksisterende og nye kunder. Sterkt fokus på kvalitet, leveringsdyktighet og service vil fortsatt være blant de viktigste suksessfaktorene, sier Langerud, som har fått meget positive tilbakemeldinger på satsningen fra kunder og marked.
Videre satsning
De nye eierne planlegger økt satsning i årene som kommer, og det kartlegges blant annet investeringer i nye produksjonsmetoder. – Vi skal bli en enda mer komplett og moderne støperipartner, og ser nå på hvilke muligheter som ligger i fremtidens støperiteknologi, sier Rune
Langerud.
– Veksten vil også komme gjennom innovasjon og FoU, blant annet innen nye markedsområder for metallstøp, fortsetter han. Her er selskapet allerede langt fremme på flere områder. I tillegg vil vi fortsette vårt arbeid gjennom spennende nettverk og solide alliansepartnere
i Norden.

(Innholdet i denne artikkelen er identisk med pressemelding utsendt 27. aug 2014)

Sperre Metallstøperi blir Norse Metal