Samarbeid og innovasjon

Samarbeid og innovasjon er nøkkelen for at Norse Metal skal oppfylle vår visjon om å være blant Nordens ledende metallstøperier. Norse Metal sin største styrke ligger i dyktige og dedikerte medarbeidere med en sunn attitude. Og vår grunnleggende filosofi er gleden av å arbeide sammen med våre kunder, leverandører og partnere. Det gir oss mening og inspirasjon å arbeide mot felles mål om lønnsomhet, vekst og verdiskaping. Samarbeid gjør oss sterkere og bedre, og gjennom Innovasjon kan vi påvirke og forme vår egen fremtid. I en tid da verden er preget av økonomisk og industriell usikkerhet, mener vi at det er viktig å tørre å tenke nytt.
Forsøke å ha et åpent sinn for å finne nye løsninger og en vilje til å omstille seg.

For Norse Metal betyr det å være en innovativ og aktiv partner til deg som kunde, og forhåpentligvis kan vi bidra positivt til din bedrifts utvikling. Gjennom vårt solide nettverk er Norse Metal en totalleverandør av avansert støpegods, og vi er gjerne med i hele prosessen fra design til ferdig produkt. Ved å arbeide i industrielle nettverk blir vi svært konkurransedyktige i forhold til kvalitet, leveringspresisjon, kundeservice, kompetanse og logistikk – og dermed også i pris.

Når det gjelder FoU og innovasjon, er Norse Metal allerede blant de ledende metallstøperiene i Norden. Sammen med sterke forskningsmiljøer, engineering selskaper, produktutviklere og industridesignere, arbeider vi målbevisst for å videreutvikle og gjøre dine produkter enda mer konkurransedyktige. Så for alle oss i Norse Metal er den viktigste oppgaven å gjøre våre kunder enda bedre!

Samarbeid og innovasjon