10 gode grunner til støp

Det er mange gode grunner til å velge produksjon i støpegods.

Her får du en oversikt over hva vi mener er det beste argumentene. Skulle du ha behov for ytterligere informasjon, ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

  1. Kort og kostnadseffektiv vei fra idé til produkt
  2. Gir stor frihet i konstruksjonen/formgivningen, med mange geometriske muligheter
  3. Kan produseres i alt fra et enkeltvis produkt til store serier
  4. Gir vekteffektive løsninger med beste mekaniske egenskaper
  5. Fremstilles av gjenvinnbart skrot, hvilket er miljøvennlig. Støpegods er en viktig del av kretsløpstankegangen.
  6. Unike egenskaper sammenlignet med andre materialer, for eksempel miljøbelastning gjennom muligheter for gjenvinning av materiellet.
  7. Høg presisjon, stabilt toleransenivå og god reperterbarhet.
  8. Lite behov for etterbearbeiding, for eksempel kostbar bearbeiding.
  9. Lav kostnad – bra totaløkonomi, takket være høyt automasjonsnivå.
  10. Store muligheter til å optimalisere en støpt konstruksjon både teknisk og økonomisk.
10 gode grunner til støp