Nyheter

Bronse – med kobber som hovedbestanddel

Bronse – med kobber som hovedbestanddel

Bronse betegnet opprinnelig en legering av kobber og tinn, men er etter hvert gått over til å bli fellesbetegnelse for en rekke legeringer med kobber som hovedbestanddel.

Aluminiumsbronse er en materialtype innen kobberlegeringer med aluminium som hovedlegeringselement. Materialtypen er kjent for høy fasthet og utmerkede korrosjonsegenskaper.
Strukturen til aluminiumsbronser er kompleks, og er foruten kjemisk sammensetning, avhengig av avkjølingshastighet og varmebehandlilng.

Fastheten er i samme størrelsesorden som alminnelige konstruksjonsstål.

Egenskaper

Nikkelaluminiumsbronse: Egner seg godt til skips- og maskinelementer for høye mekaniske påkjenninger i korrosivt miljø og petrokjemisk anvendelse (pumpehus, ventiler, skipspropeller, tannhjul, høytrykks-damparmaturer, samt andre deler utsatt for stor mekanisk slitasje).

 • Meget korrosjonsbestandig
 • Høy fasthet
 • Seig
 • Hard
 • Slitesterk

Rødgods: Egner seg godt til maskinarmaturer for middels påkjenninger, pumpehus og vann/damparmaturer opp til 225  C i tynnvegget utførelse.

 • Korrosjons-/sjøvannsbestandig
 • Lett støpbar
 • Trykktett
 • Loddbar

Meget gode maskineringsegenskaper

Aluminium – et fantastisk materiale

Aluminium – et fantastisk materiale

Uten aluminium kan vi verken fly, reise med høyhastighetstog, hurtigferjer eller biler med høy yteevne. Uten aluminium får vi heller ikke varme og lys inn i våre hjem og kontorer.

De egenskapene som gjør aluminium til et verdifullt materiale, er hovedsakelig lav vekt, styrke, gjenvinningsgrad, korrosjonsbestandighet, holdbarhet, fleksibilitet, formbarhet og ledningsevne.

Egenskaper

Egenskapene som gjør aluminium og aluminiumlegeringer til det mest økonomiske og attraktive alternativet for mange typer bruk, er særlig:

 • Utseende
 • Lav vekt
 • Korrosjonsbestandighet
 • Fysiske egenskaper
 • Mekaniske egenskaper
 • Formbarhet
 • Gjenvinningsgrad
 • Lav vekt

Disse kvalitetene har blitt enda viktigere de siste årene, ettersom etterspørselen for både offshore og onshore konstruksjoner har økt. I ugjestmilde miljøer offshore er fordelene av lav vekt og reduserte vedlikeholdskostnader blant de viktigste driverne for aluminium.

Aluminiummetallet: Aluminium er i dag det mest brukte metallet etter stål. Årlig produseres det mer aluminium enn alle andre ikke-jernholdige metaller til sammen.

Mekaniske egenskaper: Formbarhet er en av de viktigste egenskapene aluminium og mange av dets legeringer har. Visse aluminiumlegeringer har nesten samme styrkenivå som konstruksjonsstål. De fleste aluminiumlegeringer har ypperlig maskinell bearbeidbarhet.

Aluminiumlegeringer: Fysisk, kjemisk og mekanisk sett er aluminium et metall, slik som stål, messing, kobber, sink, bly og titan. I stor grad kan det smeltes, støpes, formes og bearbeides maskinelt på samme måte som disse metallene. Aluminium i forbindelser med små mengder andre kjemikalier kan i høy grad forbedre noen av grunnstoffets naturlige egenskaper. Aluminium og aluminiumlegeringer har mange egenskaper som gjør dem svært konkurransedyktige på en rekke bruksområder i nesten alle typer industrivirksomhet.

Korrosjonsbestandighet: Aluminium er motstandsdyktig mot den kontinuerlige oksidasjonen som gjør at stål ruster. Den ubeskyttede aluminiumsoverflaten forbinder seg nemlig med oksygen og danner en inert oksidfilm som hemmer videre oksidasjon.

Nyhet! Først i Norge med impregnering av støpegods!

Nyhet! Først i Norge med impregnering av støpegods!

Sperre Metallstøperi AS er den første aktøren i Norge med egen linje for impregnering og tetting av støpegods. – Vi har store forventninger til dette segmentet, og basert på tilbakemeldinger fra kunder og andre støperier, vet vi at behovet er stort, sier konstituert Daglig leder Rune Langerud. – Og for brukere av støpegods i jern, aluminium, bronse, stål, plast, etc., vil slik impregnering kunne bety store økonomiske gevinster.

Ta kontakt med Sperre Metallstøperi ved Jan Rune Holt for nærmere informasjon: Mobil 472 71 952

PowerPoint Presentation

Kvalifisert i Achilles JQS

Kvalifisert i Achilles JQS

Elverum (juni 13). Vi har gleden av å informere om at Norse Metal AS nå er kvalifisert og registrert i Achilles JQS.

Achilles er en av verdens ledende administratorer av leverandørsystemer og samarbeider med mer enn 790 av verdens største innkjøpsorganisasjoner.