Casting our future

Norse Metal har et høyt fokus på FoU og Innovasjon. Vi arbeider tett sammen med noen av de sterkeste forskningsmiljøene i Europa for å utvikle og forbedre legeringer, støpeteknikker og overflatebehandling. Sammen med ledende engineering-selskaper, produktutviklere
og industridesignere forsøker vi hele tiden å finne bedre og smartere løsninger for våre kunder. I samarbeid med SINTEF og Metallco har Norse Metal utviklet en meget slitesterk og helt unik aluminium-kompositt som åpner for nye og svært interessante bruksområder. Kontakt
oss for mer informasjon.

Norse_Metall-269Innovasjon er mye mer enn produktutvikling. For Norse Metal handler det også om å være innovativ i forhold til hvordan vi
driver vår business. Salg, markedsføring, nettverk, finansiell struktur, organisering, automatisering, effektivisering og
logistikk er viktige punkter i vår innovasjon. Målet er at vår innovasjon skal skape vekst og økt lønnsomhet i hele verdikjeden, slik at vi sammen bedrer vår konkurranseevne i et tøft marked.
PS! Er Miljø og Klima viktige faktorer i markedsføringen av dine
produkter? I så fall har vi en strålende nyhet; svenske
og norske støperier er verdens desidert reneste
– det finnes ingen som er i nærheten av våre lave utslipp!

Casting our future