Produksjon, prosess og legeringer

Norse_Metall-173Vi leverer sandstøpt gods i flere ulike aluminiums- og kobberlegeringer

Disse tabellene viser muligheter med støping i sandform, samt tekniske data for
våre aluminium- og kobberlegeringer.

Åpne tabell for aluminiumslegeringer

Åpne tabell for kobberlegeringer

Prosess
Støping i sandform er vårt hovedsatsingsområde. Metoden er svært anvendelig og benyttes til støping av både små og store detaljer, i alle seriestørrelser. I tillegg har vi en egen kokilleavdeling.
Vårt støperi benytter primært 2 produksjonslinjer for sandstøping:

Norse_Metall-159Maskinforming

GF (impact moulding) for større serier og gods opp til 50 kg i aluminium og 150 kg i kobberlegeringer.
Produktene som støpes her er begrenset av kassestørrelsen, 850 x 650 x 250/250 mm.

Håndforming

Denne prosessen benyttes til prototyper og små serier til gods opptil 700 kg i aluminium og 1200 kg i kobberlegeringer (brutto vekt). Metoden er dessuten mer fleksibel når det gjelder produktstørrelse.

Kontroll
Våre kunder er avhengig av rett produkt i riktig kvalitet, noe våre interne kvalitetssikringssystemer sørger for. Det omfatter alle variabler som kan påvirke det ferdige produkt, i tillegg til sluttproduktet og eventuelt annen dokumentasjon.

Norse_Metall-311I tillegg utfører vi

  • Strekkprøving
  • Brinell måling
  • Kjemisk analyse (spektograf)
  • Jigg til manuell kontroll
  • Ultralyd
  • Målekontroll
  • Visuell kontroll (fresing)