Visjon

Sperre Metallstøperi AS skal fremstå som et av de ledende metallstøperiene i Skandinavia.

Kunder:OL_fakkel.png
Kundene våre skal være brukere av kjernerikt støpegods i sand, basert på små
og mellomstore serier.

Kundebehandling:
Våre kunder skal behandles på en slik måte at vi er blir det
naturlige førstevalget ved gjenkjøp av varer, tjenester og kompetanse

Aktiviteter:
Aktiviteter mot kundene skal underbygge gode relasjoner, langsiktighet,
kompetanse og nyskaping. Vi skal aktivt bruke støperiet sitt miljø og
historie for å skape tillit.