Hvorfor aluminium?

Uten aluminium kan vi verken fly, reise med høyhastighetstog, hurtigferjer eller biler med høy yteevne. Uten aluminium får vi heller ikke varme og lys inn i våre hjem og kontorer.

De egenskapene som gjør aluminium til et verdifullt materiale, er hovedsakelig lav vekt, styrke, gjenvinningsgrad, korrosjonsbestandighet, holdbarhet, fleksibilitet, formbarhet og ledningsevne.

Egenskaper

Egenskapene som gjør aluminium og aluminiumlegeringer til det mest økonomiske og attraktive alternativet for mange typer bruk, er særlig:

  • Utseende
  • Lav vekt
  • Korrosjonsbestandighet
  • Fysiske egenskaper
  • Mekaniske egenskaper
  • Formbarhet
  • Gjenvinningsgrad
  • Lav vekt

Disse kvalitetene har blitt enda viktigere de siste årene, ettersom etterspørselen for både offshore og onshore konstruksjoner har økt. I ugjestmilde miljøer offshore er fordelene av lav vekt og reduserte vedlikeholdskostnader blant de viktigste driverne for aluminium.

Aluminiummetallet: Aluminium er i dag det mest brukte metallet etter stål. Årlig produseres det mer aluminium enn alle andre ikke-jernholdige metaller til sammen.

Mekaniske egenskaper: Formbarhet er en av de viktigste egenskapene aluminium og mange av dets legeringer har. Visse aluminiumlegeringer har nesten samme styrkenivå som konstruksjonsstål. De fleste aluminiumlegeringer har ypperlig maskinell bearbeidbarhet.

Aluminiumlegeringer: Fysisk, kjemisk og mekanisk sett er aluminium et metall, slik som stål, messing, kobber, sink, bly og titan. I stor grad kan det smeltes, støpes, formes og bearbeides maskinelt på samme måte som disse metallene. Aluminium i forbindelser med små mengder andre kjemikalier kan i høy grad forbedre noen av grunnstoffets naturlige egenskaper. Aluminium og aluminiumlegeringer har mange egenskaper som gjør dem svært konkurransedyktige på en rekke bruksområder i nesten alle typer industrivirksomhet.

Korrosjonsbestandighet: Aluminium er motstandsdyktig mot den kontinuerlige oksidasjonen som gjør at stål ruster. Den ubeskyttede aluminiumsoverflaten forbinder seg nemlig med oksygen og danner en inert oksidfilm som hemmer videre oksidasjon.