Historien om Sperre Metallstøperi

bygningene på gubberud

Sperre Metallstøperi ble etablert i 2005 og har en lang historie, både gjennom Tangen Metallstøperi og Hedmark Jernstøperi, som senere er blitt en del av Sperre støperier.

 

Hedmark Jernstøperi produserte rørdeler for vannverk, og grunnleggeren, Oliver Johnstad, utviklet en rekke patenterte rørprodukter og tilkoblingssystemer. Blant annet Heinco og Heinco Flex koplingsdeler – som det fremdeles er etterspørsel etter i det norske rørmarkedet. Selskapets produkter ble markedsført under navnet Hein, som er det gamle navnet på Hedemarken. Rørprodukter utgjør fortsatt 3-4 % av selskapets omsetning.

tårn fylling kuppelovner
I 1966 ble HEDMARK JERNSTØPERI omgjort til et aksjeselskap, med Oliver Johnstad og Sunde & Co Ltd som aksjonærer. Fasilitetene på Gubberud utenfor Stange viste tegn til slitasje, og etter en brann som ødela en del av anlegget, besluttet selskapet å bygge et nytt støperi i Elverum. Selskapet kjøpte da et kommunalt industribygg i Elverum.

industri_building_elverum

Den tsjekkiske virksomheten Skodawerken var ansvarlig for design, installasjon og idriftsettelse av nytt støperi. Etter noen mindre oppstartsproblemer startet støperiet drift tidlig i 1970. Støperiet ble offisielt åpnet av Sverre Walter Rostoft som var Norges industriminister i 1971.

aapning_elverum_1971

Det opprinnelige utstyret har nå blitt fullstendig erstattet av moderne utstyr. I 1972 solgte Oliver Johnstad sin aksjebeholdning til Sunde & Co Ltd og trakk seg helt ut av selskapet.
På dette tidspunktet eide Sunde & Co Ltd to industribedrifter: Esco Armaturfabrikk AS i Kongsberg og Hedmark Jernstøperi AS i Elverum. I 1979 solgte Sunde & Co Ltd industriselskapene. Hedmark Jernstøperi AS ble solgt til Serigstad AS på Bryne, mens Esco Armaturfabrikk ble solgt til det svenske selskapet Tour & Andersson AB.

Alliansen mellom Hedmark Jernstøperi AS og Serigstad AS ble kortvarig. I 1984 ble selskapet solgt til Sperre Mek. Verksted AS, som er nåværende eier. Støperiet kunne knapt ha funnet en bedre eier enn Sperre Mek. Verksted AS. Under Sperres eierskap, har selskapet sett eventyrlige vekst de siste årene. I Elverum har anlegget blitt modernisert og utvidet, mens Sperre-gruppen har kjøpt rikelig landområder ved siden av jernstøperiet.

Tidlig i 1997 kjøpte Sperre-gruppen metallstøperiet Tangen Metallstøperi AS. Oppkjøpet var et skritt mot utviklingen av en fremtidsrettet og konkurransedyktig nettverk av støperier i Elverum. Selskapet fusjonerte med Sperre Støperi AS i andre halvår av 1997, og hele driften av metallstøperiet flyttet til nye lokaler i Elverum i 1998. Med dette oppkjøpet, ble Sperre Støperi AS en komplett leverandør av støpte komponenter i grått jern, seigjern, aluminium- og kobberlegeringer.

Sperre Metallstøperi i dag
Sperre metallstoperi fra luftaSiden oppstarten i Elverum i 1969, har bedriften skiftet fokus. Opprinnelig utgjorde rørdeler nesten 100 % av virksomheten. I dag leverer støperiet støpegods i grått jern, seigjern, aluminium og kobberlegeringer til en rekke kunder i Skandinavia. Selskapet eksporterer ca 60 % av sin produksjon. Mange av selskapets kunder er internasjonale virksomheter som betjener et globalt marked. Delene som støperiet produserer blir brukt i skogbruksmaskiner, transportsektoren, dekksmaskineri, kompressorer, dieselmotorer og byggingsmateriell som brukes over hele verden.

I dag har Støperiet en omsetning på rundt 130 millioner kroner, og 200 ansatte. Støperiet er en viktig industribedrift i Elverum kommune, og bidrar til å finansiere en stor del av offentlige tjenester i lokalsamfunnet. Sperre Støperi AS sysselsetter ikke bare 200 mennesker, det gir også grunnlag for ytterligere 69 årsverk fra ulike underleverandører. For eksempel er statens inntekter som følge av verdiskapningen til Sperre Støperi nok til å finansiere barnehageplasser for ca 462 barn, eller barneskoleplass til ca 693 barn i ett år. Selskapet har opplevd sterk vekst i både omsetning og antall ansatte de siste årene